Thanh Hà kêu gọi đầu tư 7 dự án phát triển nhà ở

THỨ TƯ, 02/12/2020 18:03:30

Năm 2021, UBND huyện Thanh Hà kêu gọi đầu tư xây dựng 7 dự án phát triển nhà ở với tổng diện tích gần 156 ha.

Các dự án gồm: nhà truyền thống, công viên cây xanh và dân cư xung quanh công viên huyện Thanh Hà (diện tích 44,6 ha); khu dân cư mới xã Thanh Thủy (14,45 ha); khu dân cư mới xã Tân An và xã Thanh Khê (9,71 ha); khu dân cư mới thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế (10,2 ha). Riêng 2 xã Thanh Hải và Tân An có 3 khu dân cư mới với tổng diện tích gần 77 ha.

Ngoài các dự án phát triển nhà ở kêu gọi đầu tư, huyện Thanh Hà còn đề xuất 9 khu dân cư được xây dựng bằng nguồn ngân sách; 36 dự án đề nghị bổ sung vào chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương năm 2021.

LÃ VỌNG