Thanh Miện phấn đấu đưa 3 cụm công nghiệp mới vào hoạt động

THỨ TƯ, 25/11/2020 13:11:22

Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Miện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện xây dựng 5 đề án, 9 công trình trọng điểm.

Tiêu biểu là đề án “Thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển công nghiệp giai đoạn 2020 - 2025, định hướng năm 2030”. Theo đề án này, huyện phấn đấu thành lập và đưa vào hoạt động 3 cụm công nghiệp mới là Đoàn Tùng II, Hồng Quang - Tân Trào và Tứ Cường - Chi Lăng Bắc. Hoàn thành quy hoạch từ 1-2 khu công nghiệp quy mô khoảng 500 ha; khuyến khích các doanh nghiệp tại địa phương, ưu tiên các ngành công nghiệp hỗ trợ vào đầu tư. Huyện phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 15,5-16,5%/năm.

Huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng một số đề án, chương trình trọng điểm khác như xây dựng lộ trình đầu tư tuyến đường trục Bắc - Nam, trục Đông - Tây trên cơ sở quy hoạch vùng huyện; thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn Thanh Miện thành đô thị loại IV; thành lập thị trấn Đoàn Tùng và phấn đấu có ít nhất 2 đô thị loại V trên cơ sở nâng cấp các xã...

PV