Thu hồi 1 dự án sử dụng hơn 2.000 m2 đất

THỨ SÁU, 28/08/2020 08:49:06

UBND tỉnh đã thu hồi quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu điều hành và xưởng sản xuất của Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Văn Tân ở phường Bình Hàn (TP Hải Dương).

Nguyên nhân do xí nghiệp này không triển khai thực hiện dự án theo tiến độ cam kết. Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Văn Tân có trách nhiệm nộp lại bản chính quyết định phê duyệt dự án; hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và tài chính với Nhà nước...

Dự án trên được UBND tỉnh phê duyệt ngày 3.4.1998 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 7.1999 với diện tích hơn 2.000 m2. Tuy nhiên, đến năm 2011 dự án đã dừng hoạt động, chủ đầu tư chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân khác.

MINH HỒNG