Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án sản xuất bao bì

THỨ BA, 27/03/2018 10:31:51

UBND tỉnh vừa quyết định chấm dứt hoạt động Dự án Cơ sở sản xuất bao bì carton của Công ty TNHH Bao bì Tân Hưng trong cụm công nghiệp Việt Hòa (TP Hải Dương).

Nguyên nhân do sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, công ty này đã không triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký.

Dự án này được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tháng 4.2015 với diện tích đất sử dụng 18.800 m2. Theo đó, chủ đầu tư phải đưa dự án vào hoạt động trong thời gian 18 tháng kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhưng đến nay dự án này vẫn chưa được triển khai. Cuối năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo chủ trương của UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động dự án này và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. 
LAN NGUYỄN