Thu hút vốn FDI giảm 44,4%

THỨ NĂM, 09/07/2020 11:26:49

Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh ta thu hút được gần 235 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), giảm 44,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh ta thu hút được gần 235 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), giảm 44,4% so với cùng kỳ năm 2019. Số lượng dự án cũng giảm.

Nguyên nhân do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, việc hạn chế trong nhập cảnh đối với người nước ngoài.

Các dự án phần lớn có nguồn vốn từ Hàn Quốc và Trung Quốc, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, gia công tấm module pin năng lượng mặt trời, bảng mạch điện tử… 

HÀ KIÊN