Tiếp tục cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37

THỨ NĂM, 08/10/2020 09:12:39

Theo Sở Giao thông vận tải, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn tỉnh được Bộ Giao thông vận tải bố trí khoảng 120 tỷ đồng để tiếp tục triển khai trong năm nay.

Phần vốn được cấp sẽ ưu tiên cho thi công đoạn tránh thị trấn Ninh Giang kết nối với huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) qua cầu Chanh (từ km23+200 đến km 32+000) và hoàn thiện nền mặt đường đoạn từ cầu Ràm đến cầu Bía (từ km 34+800 đến km 37+772). 

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn từ huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến huyện Gia Lộc dài gần 25 km, được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt từ năm2009 với quy mô đường cấp III đồng bằng. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.254 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2010-2012. Đến nay, dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác các hạng mục cầu Chanh, cầu Ràm và 3,62 km đường dẫn. Phần còn lại gồm các đoạn tránh tuyến, mở rộng đường cũ với chiều dài khoảng 20 km thi công dở dang và tạm dừng từ năm 2017 do khó khăn về vốn. Tháng 5.2020, dự án mới được tái khởi động.

LÊ TRẦN