Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên minh HTX tỉnh

THỨ SÁU, 29/05/2020 14:52:05

Liên minh HTX tỉnh phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có từ 10 - 15 HTX điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Sáng 29.5, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận và biểu dương những kết quả Liên minh HTX tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Liên minh HTX tỉnh đã làm tốt vai trò tư vấn, hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp thành viên phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được, Liên minh HTX tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như chưa thực sự đổi mới và hướng về cơ sở. Sự liên doanh, liên kết trong hợp tác chưa chặt chẽ; quy mô nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu. Công tác quản lý về kinh tế tập thể, HTX còn nhiều bất cập, thiếu chặt chẽ... Đồng chí yêu cầu Liên minh HTX phải phân tích cụ thể để làm rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trao cờ thi của Liên minh HTX Việt Nam cho Liên minh HTX tỉnh Hải Dương có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2015-2020

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển đồng tình với 6 nhiệm vụ, 8 giải pháp mà Liên minh HTX đã xác định trong báo cáo. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ này, đồng chí nhấn mạnh Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI cần tiếp tục nghiên cứu các văn bản của Trung ương để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có từ 10 - 15 HTX điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, dẫn dắt các thành viên thực hiện hiệu quả các giải pháp trọng tâm; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên. Đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết phát triển thị trường, từng bước vươn lên làm chủ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để thu hút thêm nhiều HTX, doanh nghiệp có năng lực tài chính đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý kinh tế cho đội ngũ làm công tác quản lý để tổ chức kinh doanh, sản xuất hiệu quả... Với tinh thần "Hợp tác, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, phát triển bền vững", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Liên minh HTX tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đã đề ra.


Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh đã thành lập thêm 56 HTX, gần 100 HTX bị giải thể, sáp nhập hoặc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. Liên minh HTX tỉnh đã tư vấn, hỗ trợ cho 44 lượt HTX được vay vốn ưu đãi từ các nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của Trung ương và của tỉnh với tổng số tiền hơn 98,4 tỷ đồng. Tỷ lệ các HTX đạt loại khá, giỏi chiếm hơn 56%; 36,6% HTX đạt loại trung bình; còn lại là HTX thuộc loại yếu, kém...

Đại hội đã bầu 35 người vào Ban Chấp hành khoá mới; bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh. 


Các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng trưng bày nông sản của tỉnh Hải Dương

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc; Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ thi đua cho Liên minh HTX tỉnh và tặng bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2020.     

                                                             

TRẦN HIỀN - THÀNH CHUNG