Tiếp tục vận động 11 hộ ở xã Thanh Xá bàn giao đất làm đường

THỨ TƯ, 13/05/2020 18:23:33

Các hộ không đồng thuận bàn giao đất khiến dự án bị chậm so với kế hoạch.

Lãnh đạo huyện Thanh Hà tổ chức tuyên truyền, vận động 11 hộ ở xã Thanh Xá trước khi tổ chức cưỡng chế

Chiều 13.5, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Thanh Hà đã tổ chức tuyên truyền, vận động 11 hộ ở xã Thanh Xá đồng thuận bàn giao đất triển khai dự án nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn km26+600 đến km30+300,3 huyện Thanh Hà giai đoạn 1. Các hộ này không đồng thuận bàn giao đất khiến dự án bị chậm so với kế hoạch, gây mất trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

UBND huyện Thanh Hà đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 11 hộ trên. Thời gian cưỡng chế từ ngày 21-22.5.

PV