TP Chí Linh: Thu thuế ngoài quốc doanh tăng hơn 11%

THỨ TƯ, 12/08/2020 08:30:25

Đến hết tháng 7, thu thuế ngoài quốc doanh của TP Chí Linh đạt hơn 48 tỷ đồng, bằng gần 72% kế hoạch năm, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, 2 khoản thu khác cũng tăng là thuế thu nhập cá nhân (tăng gần 52%) và thu tiền sử dụng đất (tăng hơn 54%). Kết quả là do Chi cục Thuế thành phố đã chủ động bám sát địa bàn quản lý; tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp để tuyên truyền, vận động người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Dù vậy, tổng thu sau khi trừ tiền sử dụng đất của thành phố mới đạt hơn 111,3 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu quan trọng như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu khác ngân sách, lệ phí trước bạ, thu phí và lệ phí.... đạt thấp hơn. Nguyên nhân do từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động cầm chừng vì chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.
THÀNH LONG