TP Hải Dương hạ ngầm toàn bộ dây thông tin trên một số tuyến phố chính

THỨ TƯ, 08/04/2020 11:13:22

Trước ngày 10.4, TP Hải Dương sẽ loại bỏ toàn bộ hệ thống dây thông tin, tín hiệu chưa hạ ngầm tại một số tuyến phố chính.

Đó là các phố: Hồng Quang, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo (đoạn từ quảng trường Độc Lập đến nút giao Tam Giang). UBND TP Hải Dương đã đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ và đơn vị quản lý, khai thác hệ thống dây thông tin trên địa bàn hạ ngầm, loại bỏ toàn bộ hệ thống dây cáp. Sau ngày 10.4, nếu các đơn vị không thực hiện, UBND thành phố sẽ giao Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương tiến hành, mọi thiệt hại về tài sản các đơn vị tự chịu trách nhiệm.        

UBND TP Hải Dương cũng đề nghị VNPT Hải Dương, Viettel Hải Dương quan tâm, tạo điều kiện phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ và đơn vị quản lý, khai thác hệ thống dây thông tin trên địa bàn thực hiện việc hạ ngầm. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra hệ thống cáp, làm việc với Viettel Hải Dương, VNPT Hải Dương để đi chung hào cáp, đường ống phục vụ mục đích an ninh quốc phòng…

Hoạt động này nhằm chỉnh trang đô thị, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 23 nhiệm kỳ 2020-2025.


PHAN ANH