Tứ Kỳ: 8,6 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng trường chuẩn

THỨ HAI, 05/10/2020 11:59:52

Huyện Tứ Kỳ trích ngân sách 8,6 tỷ đồng cấp cho 7 xã để đầu tư, thanh toán, trả nợ xây dựng và hỗ trợ các trường đạt chuẩn quốc gia, phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện.


Trường Mầm non xã Quang Phục được hỗ trợ 1,2 tỷ đồng để tăng cường cơ sở vật chất và trả nợ 
Các xã Hà Kỳ và Bình Lãng được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng/xã; Quang Phục được hỗ trợ 1,2 tỷ đồng để tăng cường cơ sở vật chất và trả nợ công trình trường mầm non. Xã Cộng Lạc được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng để đầu tư, thanh toán, trả nợ xây dựng công trình nhà lớp học bộ môn, công trình phụ trợ trường THCS. Xã Dân Chủ được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng để trả nợ công trình trường THCS. Xã Hưng Đạo được hỗ trợ 750 triệu đồng để trả nợ công trình nhà hiệu bộ và phòng học trường mầm non. Xã Quang Khải được hỗ trợ 650 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa sân, lớp học trường tiểu học.
THANH HÀ