Tứ Kỳ giảm 59 điểm vi phạm hành lang lưới điện

THỨ NĂM, 05/12/2019 17:15:48

Từ đầu năm đến nay, Điện lực Tứ Kỳ đã nâng cao cột điện, di chuyển một số đoạn đường ra khỏi khu dân cư, phát quang cây cối... tại các xã Tiên Động, Chí Minh, Văn Tố, Quang Trung và Hà Kỳ.

Qua đó đã giảm được 59 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Huyện Tứ Kỳ hiện còn 62 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Điện lực Tứ Kỳ đã lập danh sách, phân loại cụ thể từng điểm vi phạm và xây dựng kế hoạch xử lý trong thời gian tới.
PV