Tứ Kỳ: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 75%

THỨ HAI, 14/09/2020 07:10:43

Hết tháng 8, huyện Tứ Kỳ đã giải ngân được 107,3 tỷ đồng trong tổng số 143 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2020, đạt 75%.

Năm 2020, huyện Tứ Kỳ có 4 dự án chuyển tiếp, 7 dự án khởi công mới và một số dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng (GPMB) các khu dân cư tại các xã, thị trấn. Một số dự án có tỷ lệ giải ngân cao như hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới, trường học đạt chuẩn quốc gia (đạt 100%); đầu tư hạ tầng kỹ thuật, GPMB các khu dân cư tại các xã, thị trấn (đạt 100%); cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục xã Minh Đức - Quang Khải (đạt 100%); đường Tây Nguyên kéo dài và đoạn tuyến thuộc đường trục chính thị trấn (đạt 67%)...

Huyện Tứ Kỳ đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành sớm công tác GPMB.

VỊ THỦY