Vận động các hộ dân đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng

THỨ HAI, 18/03/2019 17:07:02

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị huyện Nam Sách tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận với phương án đơn giá bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đường dẫn nối cầu Hàn với quốc lộ 37
Chiều 18.3, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đường dẫn nối cầu Hàn với quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với quốc lộ 37 từ km4+485,68-km10+760,83).

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị huyện Nam Sách tích cực tuyên truyền, vận động 4 hộ dân ở xã Hồng Phong đồng thuận với phương án đơn giá bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Huyện Nam Sách cần có phương án cụ thể về tái định cư phù hợp để báo cáo UBND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trực tiếp trao đổi với một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù ở xã Hồng Phong (Nam Sách)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu lãnh đạo huyện Nam Sách và một số phòng, ban liên quan trực tiếp làm việc với các hộ dân chưa chấp thuận phương án đền bù. Nhà thầu thi công có thể nghiên cứu phương án mượn tạm ruộng của dân để làm đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công tuyến đường và có phương án đền bù cụ thể cho các hộ này để họ đồng thuận. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và huyện Nam Sách tích cực thực hiện các phương án đền bù giải phóng mặt bằng để nhà thầu thi công một số hạng mục quan trọng.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, hiện nay còn 4 hộ dân gần vị trí nút giao đường 5B, xã Hồng Phong và 2 hộ dân ở xã An Sơn chưa thống nhất được đơn giá bồi thường và phương án tái định cư. Những vướng mắc này làm cho việc triển khai thi công tuyến đường chậm 8 tháng so với yêu cầu của hợp đồng BT. Đến nay, nhà thầu thi công chưa nhận được mặt bằng sạch đoạn từ km 7+900- km 10+760; nhánh B, tại nút giao quốc lộ 37 chưa có mặt bằng. Đoạn từ km6+500-km8+100, mặt bằng bàn giao "xôi đỗ" nên không có đường vào để triển khai thi công.
HẢI MINH