[video] Những ngày đầu đổi biển số xe màu vàng

THỨ BA, 04/08/2020 17:37:44

Người dân đã bắt đầu đến đăng ký mới hoặc làm thủ tục đổi biển số xe sang biển màu vàng, chữ số màu đen đối với các xe kinh doanh vận tải theo Thông tư 58 của Bộ Công an.

Xem clip
Thực hiện: LÊ HƯƠNG, THÀNH CHUNG