Xã Nam Hồng khởi công xây dựng đoạn đường thuộc trục đông - tây của huyện

THỨ TƯ, 27/01/2021 10:02:07

Đoạn đường này dài hơn 2,3 km, được chia làm 3 gói thầu, với tổng mức đầu tư hơn 39 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xã.


Các đồng chí lãnh đạo huyện Nam Sách, xã Nam Hồng và đại biểu khởi công xây dựng đoạn đường
Chiều 26.1, xã Nam Hồng (Nam Sách) tổ chức khởi công xây dựng đoạn đường thuộc trục đông - tây của huyện. Đoạn đường này dài hơn 2,3 km, được chia làm 3 gói thầu, với tổng mức đầu tư hơn 39 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xã, cấp trên hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác. Mặt đường rộng 7 m được trải nhựa át-xphan, lề đường mỗi bên rộng 1 m.

Trục đường đông - tây của huyện bắt đầu từ thị trấn Nam Sách qua các xã Nam Hồng, Hồng Phong đến xã Thái Tân. Đây là một trong những công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
DT