Xã Quang Trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

THỨ BẢY, 24/10/2020 15:25:05

Sau khi về đích nông thôn mới vào năm 2017, xã Quang Trung (Tứ Kỳ) tiếp tục phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới nâng cao.


Công trình nhà hiệu bộ của Trường Tiểu học Quang Trung đang được hoàn thiện

Thời gian qua, xã Quang Trung (Tứ Kỳ) đã phát huy nội lực, huy động các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao. Tuy nhiên, địa phương đang gặp phải nhiều khó khăn. 

Gỡ tiêu chí khó

Sau khi về đích NTM vào năm 2017, xã Quang Trung đã rà soát, xây dựng kế hoạch, giải pháp để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. 3 tiêu chí xã khó thực hiện là trường học, giao thông và thu nhập của người dân.

Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2017 của Quang Trung đạt 37,6 triệu đồng, tăng 19 triệu đồng so với năm 2015, chủ yếu từ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Để đạt chuẩn NTM nâng cao, xã cần có mức thu nhập bình quân 60 triệu đồng/người vào năm 2020. Vì thế, xã đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp. Xã quy hoạch 16 vùng lúa chất lượng cao ở 6 thôn với diện tích 70 ha, khuyến khích người dân khai thác nguồn lợi từ rươi, cáy gắn với bảo vệ môi trường. Địa phương cũng tạo điều kiện cho người dân đi xuất khẩu lao động, làm việc trong các doanh nghiệp. Các hộ nghèo, cận nghèo được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển kinh tế. Do đó mức thu nhập bình quân của người dân ngày càng tăng, năm 2019 đạt 50,5 triệu đồng. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã ước giảm còn 1,2%.

Với tiêu chí trường học, riêng Trường Tiểu học Quang Trung phải bổ sung 3 công trình gồm tòa nhà hiệu bộ, bể bơi và nhà tập đa năng mới đủ điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Khi cân đối nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất, xã đã phân bổ kinh phí để làm nhà hiệu bộ từ tháng 3.2020. Đến nay, công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện. Xã còn đầu tư xây nhà hiệu bộ ở trường mầm non và nhà bộ môn ở trường THCS. Tổng kinh phí xây dựng ở cả 3 trường là 15 tỷ đồng. "Đây là tiêu chí khó nên xã phải tận dụng hỗ trợ của cấp trên. Tuy nhiên, địa phương vẫn cần hơn 10tỷ đồng nữa để hoàn thiện tiêu chí này", ông Nguyễn Viết Dự, Chủ tịch UBND xã cho biết. 

Quang Trung được trung ương hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng thực hiện Đề án "Nuôi rươi cáy và cấy lúa thương phẩm". Hiện các thủ tục dự án đã hoàn thành, xã đang mời đấu thầu để thực hiện trong thời gian tới. Dự án này không chỉ phát triển sản xuất nông nghiệp sạch mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống đường giao thông dài 4 km theo tiêu chí NTM nâng cao.

Thiếu kinh phí

Ông Nguyễn Viết Dự cho biết khi bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao, địa phương nhận được sự đồng thuận cao của người dân và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, xã phải chịu áp lực về nguồn vốn đầu tư lớn và ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều lao động không có việc làm, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của người dân bị ảnh hưởng. 

Trường Tiểu học Quang Trung chưa có bể bơi, nhà tập đa năng nên chưa đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Xã cần làm 6 km đường trục chính nội đồng theo tiêu chí NTM nâng cao. Nếu không được hỗ trợ xi măng Quang Trung khó có thể hoàn thành được tiêu chí giao thông trong năm nay.

Từ khi về đích NTM đến nay, xã vẫn phải lo trả nợ xây dựng cơ bản nên chưa thể bố trí được nguồn kinh phí thực hiện tiếp. Mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm nay sẽ rất khó đạt nếu không có sự hỗ trợ của các cấp, các ngành. "Đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ những xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao để địa phương có thêm động lực thực hiện", ông Dự nói.

THẢO NGUYỄN