Xây dựng 25 sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp huyện

THỨ NĂM, 25/07/2019 11:25:05

Các huyện, thành phố đang xây dựng sản phẩm nông nghiệp chủ lực của từng địa phương với tổng số 25 sản phẩm.


Gà đồi là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP Chí Linh
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngoài 10 sản phẩm nông nghiệp chủ lực (NNCL) cấp tỉnh, các huyện, thành phố đang xây dựng sản phẩm NNCL của từng địa phương với tổng số 25 sản phẩm. Các huyện Kim Thành, Kinh Môn mỗi huyện lựa chọn 3 sản phẩm NNCL. Những địa phương còn lại xây dựng từ 1-2 sản phẩm NNCL. Quy mô các sản phẩm NNCL trồng trọt từ 50-100 ha/vùng, sản phẩm chăn nuôi từ 3.000 con/mô hình trở lên; các sản phẩm chế biến từ 300 tấn/năm trở lên.
DC