Xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ hoàn thành mục tiêu 11 tỷ USD năm 2019

THỨ HAI, 02/12/2019 20:00:41

Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản dự kiến đạt khoảng 11 tỷ USD.