Xúc tiến thương mại tập trung vào thị trường nội địa

THỨ BA, 26/05/2020 16:01:01

Hoạt động xúc tiến thương mại năm nay tập trung chủ yếu vào vải thiều, gà đồi Chí Linh và ở thị trường nội địa, chủ yếu là các tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại (XTTM) Sở Công thương, hoạt động XTTM năm nay tập trung chủ yếu vào vải thiều, gà đồi Chí Linh và ở thị trường nội địa, chủ yếu là các tỉnh, thành phố phía Nam. Bên cạnh đó, trung tâm sẽ tập trung khai thác, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới.  

Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán kinh phí chương trình XTTM năm 2020 với tổng số hơn 1,95 tỷ đồng.
PHAN ANH