5 tác hại nhắc bạn phải tẩy trang trước khi ngủ

THỨ NĂM, 10/10/2019 14:32:11

Mascara để qua đêm bị khô, rất dễ làm rụng lông mi, rơi vào mắt, gây xước giác mạc.