Hà Trúc mách nước kẻ lông mày mỗi bên 30 giây

THỨ HAI, 23/11/2020 05:44:45

"Bản sao Hà Tăng" chọn chì kẻ có tone màu hợp với màu tóc giúp tổng thể tự nhiên, hài hòa.