105 doanh nghiệp FDI phải hoạt động cầm chừng

THỨ SÁU, 04/09/2020 05:00:06

105 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Hải Dương phải hoạt động cầm chừng hoặc suy giảm sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo theo hơn 15.500 lao động phải tạm thời nghỉ việc.

Đến nay, 105 doanh nghiệp FDI trong tỉnh phải hoạt động cầm chừng hoặc suy giảm sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư. 20 doanh nghiệp trong số đó gặp khó khăn về nguyên liệu sản xuất, còn lại gặp khó về thị trường tiêu thụ, 2 doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do khó khăn về vốn và xuất khẩu. 

Hơn 15.500 lao động làm việc trong các doanh nghiệp này phải tạm thời nghỉ việc.

Tình hình thu hút đầu tư FDI của tỉnh trong 8 tháng năm 2020 giảm rõ rệt về số lượng dự án và vốn đầu tư, chỉ bằng 70% cùng kỳ năm 2019. 

Thời điểm này, các nhà đầu tư nước ngoài ngần ngại khi đưa ra các quyết định đầu tư mới. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp FDI trên các lĩnh vực như cơ hội đầu tư mới và khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh, lao động, tài chính, thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa và nguồn nguyên liệu dự trữ. 

Ngoài giảm doanh thu, doanh nghiệp FDI còn phải chi các khoản hỗ trợ lương cho công nhân tạm thời nghỉ việc, chi phí phòng chống dịch. Trong giai đoạn này, việc phải thanh toán các khoản vay và nộp thuế đối với nhiều doanh nghiệp FDI rất khó khăn.
PHAN ANH