1.915 công nhân ở Tứ Kỳ phải nghỉ việc do dịch Covid-19

THỨ BẢY, 25/04/2020 09:00:21

Do số đơn hàng giảm nên một số công ty ở huyện Tứ Kỳ cho những lao động hết hợp đồng hoặc hợp đồng ngắn hạn nghỉ việc.


Công ty TNHH Sky Dragon Việt Nam ở xã Minh Đức (Tứ Kỳ) đã cho 779 công nhân nghỉ việc hẳn
Theo thống kê của Liên đoàn Lao động huyện Tứ Kỳ, toàn huyện có 1.915 công nhân làm việc tại huyện đã nghỉ việc hẳn do ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19.

Một số đơn vị có công nhân nghỉ việc nhiều là Công ty TNHH Sky Dragon Việt Nam (779 công nhân), Công ty TNHH Sees Vina (575 công nhân), Công ty TNHH J.plus.vina (86 công nhân)... Do số đơn hàng giảm nên các công ty này cho những lao động hết hợp đồng hoặc hợp đồng ngắn hạn nghỉ việc.

Một số công ty dự kiến tiếp tục cho công nhân nghỉ việc như Công ty TNHH Sees Vina (500 công nhân), Công ty TNHH Rich Way Việt Nam (1.400 công nhân)...
TN