41 doanh nghiệp ở Cẩm Giàng có thỏa ước lao động tập thể

THỨ SÁU, 29/05/2020 15:57:58

Trong số các doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể ở huyện Cẩm Giàng, chỉ có 7 bản thỏa ước có lợi hơn cho công nhân, còn lại là sao chép luật. 


Công ty CP Venture International Việt Nam ở thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) đã xây dựng được thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động

Theo Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng, 41 trong tổng số 55 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở ở huyện Cẩm Giàng đã ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Trong đó 7 bản thỏa ước có các điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật lao động về chế độ thưởng, phụ cấp, ăn ca, thăm hỏi, tăng 2 bản so với năm trước. Điển hình là bản thỏa ước của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Minh Anh và các Công ty TNHH: ANT (HN), Tung Yang,  Giầy Ngọc Hưng...

Các bản thỏa ước còn lại chủ yếu sao chép luật, chưa có những điều khoản có lợi về tiền lương cho người lao động.

PV