43,5% số lao động trẻ khởi nghiệp bị thiếu vốn

THỨ TƯ, 16/09/2020 06:45:26

Theo nghiên cứu của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, 43,5% số lao động trẻ gặp khó khăn khi khởi nghiệp là thiếu vốn, thiếu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và còn quá trẻ.


Đại diện Ban chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu
Chiều 15.9, Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quá trình khởi nghiệp của lao động trẻ tỉnh Hải Dương” do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh chủ trì thực hiện trong năm 2018 và 2019.

Kết quả cho thấy số doanh nghiệp do lao động trẻ trong tỉnh thành lập từ năm 2014-2017 liên tục tăng, trung bình tăng 26,5%/năm, cao hơn 1,5% so với số liệu tương ứng của cả nước. Hằng năm, các doanh nghiệp này thu hút khoảng 5.000-5.900 lao động trong tỉnh. 43,5% số lao động trẻ gặp khó khăn khi khởi nghiệp là thiếu vốn, thiếu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và còn quá trẻ. 56,7% số lao động trẻ khởi nghiệp mong muốn được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn.

Ban chủ nhiệm đề tài đề xuất một số biện pháp, chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của lao động trẻ trong tỉnh như tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách khuyến khích hoạt động khởi nghiệp; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho lao động trẻ; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh...
PV