Cẩm Giàng: 1.784 công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

THỨ HAI, 25/05/2020 07:10:30

Theo Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng, đến nay, 1.784 công nhân, lao động (CNLĐ) trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

246 người bị dừng việc tạm thời, 36 người mất việc và 1.502 người phải làm việc luân phiên. Các công nhân bị ảnh hưởng chủ yếu làm việc tại các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư từ Trung Quốc, Đài Loan, doanh nghiệp xuất khẩu hàng sang Trung Quốc, doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc. 
PV