Cán bộ, lao động huyện Tứ Kỳ đề xuất hàng nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

THỨ HAI, 06/07/2020 18:01:03

5 năm qua, đoàn viên công đoàn, viên chức, lao động của huyện đã đề xuất 7.200 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học...

 Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020
Ngày 6.7, Liên đoàn Lao động huyện Tứ Kỳ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020.

Liên đoàn Lao động huyện đang quản lý trực tiếp 143 công đoàn cơ sở với hơn 19.000 đoàn viên công đoàn. 5 năm qua, đoàn viên công đoàn, viên chức, lao động của huyện đã đề xuất 7.200 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học; tổ chức 93 lớp tập huấn cho hơn 2.000 công nhân về an toàn vệ sinh lao động...

​Giai đoạn 2020- 2025, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục động viên người lao động thi đua, sáng tạo, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm phục vụ sản xuất và công việc chuyên môn. 

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho 11 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015- 2020.
TN