​Chi trả trợ cấp thất nghiệp tăng hơn 84 tỷ đồng

THỨ BA, 06/10/2020 08:50:08

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến.

9 tháng qua, 12.238 người đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 4.576 người so với cùng kỳ năm 2019 (tăng gần 1,6lần). 10.731 người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 3.548 người. Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hơn 187 tỷ đồng, tăng hơn 84 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. 

Người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông, tập trung ở các ngành nghề may, thêu, giầy da, lắp ráp điện tử...
THẾ ANH