Công nhân, viên chức ở Cẩm Giàng đề xuất hàng nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

THỨ HAI, 13/07/2020 20:26:10

5 năm qua, công nhân, viên chức, lao động ở huyện Cẩm Giàng đã đề xuất được 4.218 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và sáng kiến kinh nghiệm, tổng giá trị làm lợi trên 10 tỷ đồng.


Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

Chiều 13.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Cẩm Giàng tổ chức biểu dương, khen thưởng 5 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

5 năm qua, công nhân, viên chức, lao động toàn huyện đã đề xuất được 4.218 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và sáng kiến kinh nghiệm, với tổng giá trị làm lợi trên 10 tỷ đồng. 4.666 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Năm qua đã có 1 công đoàn cơ sở của huyện được LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 1 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 26 tập thể được nhận cờ xuất sắc của UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 35 tập thể và 92 cá nhân được UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen...

LÊ SƠN