Công ty TNHH Shop Vac Việt Nam nợ khoảng 3,2 tỷ đồng bảo hiểm của người lao động

THỨ NĂM, 24/09/2020 15:38:33

Từ năm 2019, Công ty TNHH Shop Vac đã thường xuyên chây ỳ, chậm đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động.

>> Công ty TNHH Shop Vac Việt Nam: Chủ doanh nghiệp biến mất, hơn 800 công nhân phải nghỉ việc

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Kim Thành, đến ngày 22.9, Công ty TNHH Shop Vac (khu công nghiệp Phú Thái, Kim Thành) còn nợ khoảng 3,2 tỷ đồng tiền BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động từ tháng 7 đến tháng 9.2020.

Công ty trên có trách nhiệm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 746 lao động. Từ năm 2019, doanh nghiệp đã có dấu hiệu vi phạm Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế, thường xuyên chây ỳ, chậm đóng các khoản bảo hiểm.

BHXH huyện Kim Thành đã đề nghị các cơ quan chức năng sớm chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan để bảo đảm quyền lợi người lao động.

Báo Hải Dương ngày 24.9 có bài phản ánh việc chủ doanh nghiệp trên biến mất, hơn 800 công nhân phải nghỉ việc.
PV