Dừng tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

THỨ NĂM, 16/04/2020 10:09:33

UBND tỉnh đã quyết định dừng tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương xây dựng chương trình hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2020 (diễn ra vào tháng 5) thông qua phát động trên đài, báo. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền về Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng Công nhân tới các doanh nghiệp, người lao động tại địa phương.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay có chủ đề: "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc". Trước đó, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh dự kiến phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng ATVSLĐ tại doanh nghiệp này vào ngày 8.5. Tháng Công nhân năm nay được tổ chức công đoàn phát động với chủ đề: "Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt".

PV