Duy trì việc làm cho người lao động

THỨ BA, 05/05/2020 08:23:36

Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động.

Hưởng ứng Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn nơi có doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 thực hiện theo chủ đề cụ thể "Duy trì việc làm - An toàn lao động - Thu nhập ổn định".

Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động (NLĐ). Nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở trong việc giám sát người sử dụng lao động khi cắt giảm lao động, bảo đảm các chế độ, chính sách cho NLĐ. Đối với những doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh, công đoàn cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động giới thiệu việc làm hoặc tư vấn NLĐ chuyển nghề, hỗ trợ thu nhập cho họ; hỗ trợ đoàn viên và NLĐ đặc biệt khó khăn từ nguồn tài chính công đoàn...

Tháng Công nhân năm nay có chủ đề chung là "Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt".
THANH NGA