[Infographics] Lộ trình tuổi nghỉ hưu theo tháng, năm sinh tương ứng

THỨ TƯ, 25/11/2020 11:33:42

Trong điều kiện làm việc bình thường, tuổi nghỉ hưu của người lao động là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, tính từ ngày 1.1.2021.