Ít nhất 2/3 số cán bộ chuyên trách của Hội Phụ nữ làm việc tại nhà

THỨ TƯ, 01/04/2020 17:40:19

Các cấp hội phụ nữ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, triển khai, báo cáo công việc...

Sáng 1.4, Hội Phụ nữ tỉnh chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày; không tập trung quá 2 người tại khu vực ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp. Vận động cán bộ, hội viên tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, cộng đồng, tham gia hoạt động phòng chống dịch. Cán bộ, hội viên không tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; hạn chế tối đa ra ngoài, nếu buộc phải ra ngoài luôn đeo khẩu trang. Cơ quan chuyên trách Hội Phụ nữ các cấp bố trí ít nhất 2/3 số người làm việc tại nhà, luân phiên lãnh đạo trực cơ quan để giải quyết các công việc cấp thiết. Các cấp hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, triển khai, báo cáo công việc, trong công tác tuyên truyền...

PV