Kim Thành biểu dương nhiều điển hình tiên tiến

THỨ NĂM, 25/06/2020 07:29:28

Sáng 24.6, Liên đoàn Lao động huyện Kim Thành biểu dương 16 tập thể và 80 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Mai Xuân Anh trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước huyện Kim Thành giai đoạn 2015-2020

5 năm qua, toàn huyện đã có 70 lượt tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc, 539 lượt tập thể đạt lao động tiên tiến; 29 lượt công nhân, viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh... Cán bộ, công chức, người lao động đã đề xuất được 7.588 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức 75 lớp tập huấn cho 675 lượt công nhân, lao động...

 ĐOÀN LỢI