Liên đoàn Lao động Bình Giang khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu

THỨ NĂM, 09/07/2020 05:07:31

Sáng 8.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bình Giang tổ chức khen thưởng 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.


Liên đoàn Lao động huyện Bình Giang khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Giai đoạn 2015-2020, đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động huyện đã đề xuất được 2.012 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sáng kiến kinh nghiệm; 995 đề tài khoa học... Trong 5 năm qua, đã có 6.032 nữ đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà; 12 tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; 46 tập thể, cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; 21 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen...

Giai đoạn 2020-2025, LĐLĐ huyện Bình Giang phấn đấu hằng năm có trên 80% số tập thể và 85% số cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% số cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, có cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam.
HN