Liên đoàn Lao động huyện Ninh Giang: Vượt 46,5% chỉ tiêu phát triển đoàn viên

THỨ HAI, 25/11/2019 12:04:36

Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ninh Giang kết nạp 293 đoàn viên, vượt 46,5% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao cả năm.

LĐLĐ huyện tuyên truyền, vận động thành lập 2 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp thuộc Công ty TNHH Thời trang Universal (VN) và Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Đắc Trần tại Hải Dương. LĐLĐ huyện còn tích cực tham gia vận động tuyên truyền, thành lập một chi bộ đảng trong Công ty TNHH một thành viên Senying.

LĐLĐ huyện đã bám sát chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh và Huyện ủy Ninh Giang, coi công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Từ đó, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, khắc phục khó khăn, bám sát hoạt động của cơ sở để đạt kết quả tốt nhất.
PV