Liên đoàn Lao động huyện Thanh Miện biểu dương nhiều điển hình tiên tiến

THỨ NĂM, 09/07/2020 16:34:46

5 năm qua, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn huyện đã đề xuất hơn 2.200 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tổng giá trị làm lợi trong sản xuất, kinh doanh hơn 10 tỷ đồng.


Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến

Sáng 9.7, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Miện tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động và tổng kết 10 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Miện tặng giấy khen cho 6 tập thể và 30 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; tặng giấy khen "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cho 5 tập thể và 20 cá nhân. 

5 năm qua, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn huyện đã đề xuất hơn 2.200 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tổng giá trị làm lợi trong sản xuất, kinh doanh hơn 10 tỷ đồng. Từ năm 2010 đến nay có hơn 7.600 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"...

Giai đoạn 2020-2025, các cấp công đoàn trong huyện phấn đấu hằng năm vận động khoảng 85% số CNVCLĐ đăng ký các danh hiệu thi đua, từ 75% số chị em trở lên đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; hơn 80% số tập thể và 85% số cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

THANH NGA