Nâng cao nghiệp vụ công tác nữ công

THỨ SÁU, 08/11/2019 16:48:51

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công cho hơn 50 cán bộ công đoàn chuyên trách.

Tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công cho hơn 50 cán bộ công đoàn
Ngày 8.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công cho hơn 50 cán bộ công đoàn chuyên trách của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nội dung tập huấn về công tác tổ chức Ban Nữ công, tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ nữ công, nội dung và hình thức sinh hoạt tổ, nhóm nữ công. Căn cứ tình hình hiện nay, những nội dung hoạt động cơ bản đối với Ban Nữ công của công đoàn cơ sở cần tập trung tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực cho công nhân, viên chức, lao động nữ về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, công tác bình đẳng giới; tích cực tham mưu với chủ sử dụng lao động thực hiện nhiều chính sách ưu đãi về vật chất và tinh thần đối với lao động nữ...

* Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá cho khoảng 200 cán bộ, giáo viên Trường Đại học Hải Dương. Đây là những kiến thức bổ ích để các thầy giáo, cô giáo truyền đạt đến học sinh, sinh viên thông qua các tiết học liên quan đến kỹ năng sống.
 
THANH NGA