Số lớp đào tạo nghề cho nông dân giảm mạnh do dịch Covid-19

THỨ HAI, 20/07/2020 07:54:55

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) tổ chức 10 lớp đào tạo nghề cho 350 người, giảm 9 lớp so với cùng kỳ năm ngoái.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 350 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho gần 24.400 lượt hội viên, giảm 414 buổi so với cùng kỳ năm 2019. 

Nguyên nhân số lớp đào tạo nghề, số buổi tập huấn giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
PV