​Số người đăng ký tìm việc làm tăng 14%

THỨ HAI, 23/11/2020 12:07:20

Qua 112 phiên giao dịch việc làm định kỳ, lưu động, trực tuyến đã được tổ chức trong năm nay, 15.827 người lao động đăng ký tìm việc làm, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội), qua 112 phiên giao dịch việc làm định kỳ, lưu động, trực tuyến đã được tổ chức trong năm nay, 15.827 người lao động (NLĐ) đăng ký tìm việc làm, đạt 88% kế hoạch năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái; 10.748 NLĐ được giới thiệu việc làm, đạt 90,5%; 5.238 NLĐ có việc làm, đạt 96,1%. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều NLĐ bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm. Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tích cực hỗ trợ NLĐ bằng cách tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm dưới nhiều hình thức; liên kết với các đơn vị tuyển dụng, giúp NLĐ có việc làm và thu nhập.

PV