​Tai nạn lao động có xu hướng tăng

THỨ HAI, 23/11/2020 10:09:34

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 72 vụ tai nạn lao động (TNLĐ). Số vụ TNLĐ có xu hướng tăng năm sau cao hơn năm trước.

Các vụ TNLĐ chủ yếu xảy ra trong hoạt động thi công công trình, sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như gạch, sắt, thép, xi măng... 

Nguyên nhân chủ yếu do người sử dụng lao động chưa đánh giá được đầy đủ các yếu tố nguy hiểm, nguy cơ xảy ra tai nạn tại nơi làm việc để có các biện pháp phòng ngừa TNLĐ; chưa xây dựng và triển khai đầy đủ nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn lao động theo quy chuẩn; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động còn sơ sài. Người lao động chưa chấp hành đầy đủ nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc... 

PV