Tập huấn an toàn lao động trong khai thác công trình thủy lợi 

THỨ SÁU, 22/05/2020 14:42:35

Các đại biểu được tìm hiểu về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm của người sử dụng lao động trong những trường hợp đặc thù khi người lao động bị tai nạn...


Hơn 140 lãnh đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi cấp huyện, tổ trưởng các trạm bơm, thủ cống, công nhân tay nghề cao... tham gia tập huấn
Sáng 22.5, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) tỉnh tổ chức lớp tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động cho hơn 140 lãnh đạo Xí nghiệp KTCTTL cấp huyện, tổ trưởng các trạm bơm, thủ cống, công nhân tay nghề cao...

Các đại biểu được tìm hiểu về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm của người sử dụng lao động về bồi thường, trợ cấp trong những trường hợp đặc thù khi người lao động bị tai nạn... Qua đó, những người dự tập huấn hiểu được mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn, vệ sinh lao động, quyền lợi, nghĩa vụ và một số chế độ chính sách về bảo hộ lao động.

Sau buổi tập huấn này, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL tỉnh yêu cầu các Xí nghiệp KTCTTL huyện, thị xã, thành phố phổ biến lại các kiến thức đã được tập huấn cho công nhân, tránh những tai nạn xảy ra trong quá trình lao động.
TRẦN HIỀN