Thanh Hà biểu dương công nhân, viên chức, lao động điển hình tiên tiến 

THỨ BA, 14/07/2020 20:06:01

3 tập thể, 64 cá nhân được Liên đoàn Lao động huyện khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.


Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Thanh Hà khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
Chiều 14.7, tại hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015-2020 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Hà tổ chức, LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. 3 tập thể, 64 cá nhân được LĐLĐ huyện khen thưởng cũng với thành tích như trên.

5 năm qua, các đoàn viên, công đoàn cơ sở ở Thanh Hà đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. LĐLĐ huyện đã tặng quà 384 lượt cán bộ, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà 542 lượt đoàn viên công đoàn là thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ. Trong 5 năm, LĐLĐ huyện đã thành lập 15 công đoàn cơ sở với tổng số 956 đoàn viên.

Giai đoạn 2020-2025, LĐLĐ huyện đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, gia đình văn hóa. 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập được công đoàn cơ sở; 85% số công nhân lao động (nơi có tổ chức công đoàn) tham gia công đoàn.
PV