Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh: Tư vấn nghề cho gần 2.500 bộ đội xuất ngũ

THỨ HAI, 03/08/2020 07:14:57

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh phối hợp Trường Cao đẳng Nghề số 20 (Bộ Quốc phòng) tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho gần 2.500 bộ đội xuất ngũ và đào tạo nghề cho gần 800 người.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh đã đào tạo 9 lớp may công nghiệp cho 315 lao động nông thôn; tổ chức ngày hội khởi nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm cho 3.500 thanh niên huyện Gia Lộc. Trung tâm phối hợp với một số đơn vị tổ chức 16 chương trình hỗ trợ 1.800 thanh niên khởi nghiệp; phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề số 20 (Bộ Quốc phòng) tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho gần 2.500 bộ đội xuất ngũ và đào tạo nghề cho gần 800 người.

Hiện trung tâm tuyển sinh 2 lớp may và 4 lớp đào tạo nghề nông nghiệp, dự kiến tổ chức trong tháng 8. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, riêng lĩnh vực tư vấn xuất khẩu lao động phải tạm dừng. 
PV