Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: Lượng hồ sơ đăng ký học lái ô tô tăng 15,8%

THỨ HAI, 12/10/2020 14:09:21

Nguyên nhân do xuất hiện thông tin học phí sẽ tăng mạnh, thi khó hơn nên nhiều người đăng ký học sớm.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) tiếp nhận 1.243 hồ sơ đăng ký học nghề lái xe ô tô, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2019, vượt 2,9% kế hoạch cả năm. Trong đó, có 885 người học bằng hạng B2, 358 người học bằng hạng C; 1.059 học viên đã tốt nghiệp.
PV