Tứ Kỳ có thêm gần 2.000 lao động phải nghỉ việc luân phiên

THỨ BẢY, 28/11/2020 17:50:56

Trung bình, mỗi doanh nghiệp phải cho từ 200 -300 lao động nghỉ việc luân phiên.

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động huyện Tứ Kỳ, từ tháng 10 đến nay toàn huyện có thêm gần 2.000 lao động ở các Công ty TNHH: nhôm kính HaSky, Bin Vina, Very Vina, Thảo Nguyên, Tae Kyung Vina, Diamon Clothing... tiếp tục phải nghỉ việc luân phiên do tác động của dịch Covid - 19. Trung bình, mỗi doanh nghiệp phải cho từ 200 -300 lao động nghỉ việc luân phiên.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tứ Kỳ cho biết trong khi nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi trẻ em, khuôn mẫu, bao bì... ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19, vẫn đang tuyển thêm từ 2.000-5.000 lao động để phục vụ sản xuất những đơn hàng cuối năm, thì nhiều doanh nghiệp dệt may tiếp tục rơi vào cảnh điêu đứng vì nguồn hàng khó khăn. 

Liên đoàn Lao động huyện đã động viên doanh nghiệp tận dụng nguồn hỗ trợ chính sách của nhà nước như nguồn vốn vay chính sách với lãi suất 0% để trả lương công nhân; thời gian tạm hoãn thực hiện đóng nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quỹ công đoàn để tập trung ổn định sản xuất. Mặt khác, liên đoàn cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và lao động nghỉ việc luân phiên.

NGUYỄN HOÀNG