Từ ngày 1.11: Thực hiện giờ làm việc mùa đông

THỨ HAI, 19/10/2020 08:42:29

Giờ làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 -12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ - 16 giờ 30.

Theo thông báo giờ làm việc mùa đông được UBND tỉnh ban hành hôm 16.10, từ ngày 1.11.2020-31.3.2021, giờ làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 -12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ - 16 giờ 30.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thống nhất giờ làm việc nêu trên.
PV