Tư vấn việc làm cho 21.580 lượt người

THỨ SÁU, 22/01/2021 08:27:11

Năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) đã tư vấn việc làm, nghề và pháp luật lao động cho 33.510 lượt người, đạt kế hoạch năm.


Lao động đăng ký tìm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm
Trong đó có 21.580 lượt người được tư vấn việc làm; 5.030 lượt người được tư vấn nghề và học nghề; 6.900 lượt người được tư vấn pháp luật lao động.

Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức 19 hội nghị tư vấn tập trung tại các trường, doanh nghiệp trong tỉnh; 6 hội nghị theo chuyên đề cho lao động thanh niên tại trường THPT và cao đẳng; tư vấn cho 45.852 lượt lao động đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tư vấn qua tổng đài 19006128 với 49.941 cuộc gọi đến.
Trung tâm phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức 12 chương trình tư vấn giao lưu trực tuyến với chủ đề: Tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước; tư vấn chính sách pháp luật lao động và bảo hiểm thất nghiệp; thông tin thị trường lao động...
NAM PHƯƠNG